ואני קרבת אלוהים לי טוב - אהוד מנור

 
 
 

אני רואה אתכם, בבית, ברחוב,

שומע את קולכם, ממשיך אותי לכאוב-

ואני קרבת אלוהים לי טוב.אם תזכרו אותי לעד לא אעזוב

וגם אחרי מותי יש דרך לאהוב

ואני קרבת אלוהים לי טוב.מה לי בשמיים? מה לי באין קץ?

אני יורד בגשם ועולה בעץ.

 

 

חזור