רק חמש דקות –יפעת נגר

 

אם היית נותן לי, אלוהים,

לבחור רק משאלה אחת, מכל ים המשאלות,

הייתי מבקשת, אחת זעירה.

" תן לי רק חמש דקות איתו, בחזרה. "

דקה אחת לומר לו ש...

" אני יודעת שהוא צריך ללכת. "

ודקה שנייה לומר לו ש...

" לעולם לא אשלים עם לכתו. "

ודקה שלישית שעל הבחירה בו

אני קצת כועסת.

ודקה רביעית שאני כל כך אוהבת אותו.

ודקה חמישית כדי לבקש ממך,

אולי תוותר ואל- תיקח לי אותו..............
 

 

חזור