גולן / עמיר בניון

 

בחור יפה כל כך
בין מלאכים הלך לו אל מרום
ובדממה נשמע קול זעקת אימו
ליבנו רום
כנפיים הוא פרש ועף לתוך חלום
אל אלוקי מרום הגיע בן חדש היום
ולא ידע מדוע הוא נבחר להיות
אומר שלום לעד,עוצם את שתי עיניו
ומפנה מקום

אומרים הזמן מרפא לכל
איך לא לשכוח,איך לא ליפול
מאתינו הוא נפרד
ננצור בלבנו בלבנו זכרו לעד

בחור יפה כל כך
בין מלאכים הלך לו אל מרום
ובדממה נשמע קול שאגת אביו
בכל מקום
כנפיים הוא פרש ועף אל תוך חלום
אל אלוקי מרום הגיע בן חדש היום
על כוכבים נרדם הוא בשוכבו לישון
עטוף הוא בענן,משם נושא עיניו
אל אמא בחלון

 

 

חזור