קרבת אלוהים

 

אני רואה אתכם,

בבית, ברחוב,

שומע את קולכם

ממשיך אותי לכאוב –

ואני קרבת אלוהים לי טוב.

אם תזכרו אותי,

לעד לא אעזוב,

וגם אחרי מותי

יש דרך לאהוב –

ואני, קרבת אלוהים לי טוב.
קרבת אלוהים

שיר שכתב אהוד מנור

שבועיים לפני מותו.

 

 

חזור