ואם דמעה - דידי מנוסי

 
 
 

ואם דמעה, כמו מעצמה, ניגרת על לחי

זה לא רק ועקב מותו של איש....

גורלו של דור הוא כשלא הבן או הנכד

אלא אביו של המנוח אומר "קדיש".

 

 

חזור